Số thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh đạt gần 75 thuê bao/100 dân

Thứ 2, 14.06.2021 | 00:00:00
895 lượt xem

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp trong phát triển dịch vụ viễn thông nên nhiều mảng ở lĩnh vực này có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Điển hình là số thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh đã đạt mật độ gần 75 thuê bao/100 dân.

Hệ thống quản lí dữ liệu viễn thông đảm bảo an toàn thông tin liên lạc

Để đạt được kết quả này, tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển. Hiện đã có 8 doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị này đã lắp đặt hơn 3.200 trạm BTS, bao gồm 3G và 4G. 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại, internet công cộng và băng rộng. Nhờ phát triển nhanh, mạnh với hạ tầng bao phủ rộng, công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, chất lượng cao, làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Mục tiêu của các doanh nghiệp viễn thông trong thời gian tới tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, chất lượng dịch vụ cao hơn nữa và đặc biệt phổ cập mạng di động 5G trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho thông tin liên lạc và các nhu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...