Thảo luận tổ về về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp

Thứ 3, 14/11/2023 | 09:00:00
2,404 lượt xem

Trong khuôn khổ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc đánh giá lại những kết quả đạt được, nêu ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề

Các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp

Có 27 lượt ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết. Trong đó, thống nhất nhận định: Báo cáo sơ kết đã xây dựng đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực, sát thực tiễn, thể hiện những kết quả nổi bật, rõ nét trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế, đoàn kết, thống nhất cao, linh hoạt trong xử lý nhiều tình huống mới phát sinh, tập trung tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nút thắt nên đạt được những kết quả rất khả quan.

Các đại biểu đều tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo sôi nổi như: chính sách về đất đai, đường giao thông, phát triển kinh tế, quy hoạch và phát triển các dự án trọng điểm,...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, nhất là việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thể hiện sự khách quan, đã phát huy tối đa năng lực của cán bộ. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được thành lập sớm, đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ án, vụ việc. Kinh tế tăng trưởng khá, GRDP trên đầu người phụ và thu nhập bình quân đầu người năm cao hơn bình quân cả nước. Thu hút đầu tư có sự thay đổi căn bản về phương pháp, cách thức tiếp xúc, mời gọi các nhà đầu tư lớn vào đầu tư, xây dựng Khu kinh tế là động lực đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công thuộc tốp đầu cả nước, chủ yếu để xây dựng các công trình giao thông kết nối.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế

Các đại biểu cũng đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận trong cả công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội trong nửa nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đã nêu trong báo cáo. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung các giải pháp về tháo gỡ rào cản, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là về cơ chế, chính sách và giải phóng mặt bằng. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh, các đồ án quy hoạch đô thị, công tác giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp. Có chính sách đột phá tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển toàn diện y tế giáo dục, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...