Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống khủng bố

Thứ 4, 24/01/2024 | 16:07:50
368 lượt xem

Ngày 23/1, Văn phòng Thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng với tiêu đề “Khuôn khổ pháp lý và các biện pháp chống khủng bố của Trung Quốc”.

Sách Trắng bao gồm 5 phần: Khuôn khổ pháp lý cải thiện để chống khủng bố; Quy định rõ ràng về việc xác định và trừng phạt các hoạt động khủng bố; Thực thi quyền lực được tiêu chuẩn hóa trong công tác chống khủng bố; Bảo vệ quyền con người trong các hoạt động chống khủng bố và Bảo vệ hiệu quả an toàn của người dân và an ninh quốc gia.

Sách Trắng lưu ý rằng chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, và tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế cần chia sẻ trách nhiệm chống khủng bố. Theo Sách Trắng, Trung Quốc luôn coi trọng các nỗ lực chống khủng bố dựa trên luật pháp, đã ký hoặc tham gia các công ước và hiệp ước quốc tế cũng như sửa đổi và hoàn thiện luật hình sự. 

Cũng theo Sách Trắng, các biện pháp chống khủng bố là nhằm bảo vệ các giá trị chung của nhân loại, tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc của LHQ và phù hợp với các điều kiện cũng như thể chế pháp lý quốc gia. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước khác nhằm thúc đẩy việc chống khủng bố./.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...