Tỷ lệ thi hành án dân sự vượt so với chỉ tiêu được giao

Thứ 6, 02/12/2022 | 00:00:00
396 lượt xem

Chiều 2/12, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

Tỷ lệ thi hành án dân sự vượt so với chỉ tiêu được giao

Trong năm, Ban chỉ đạo đã hoạt động có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự của tỉnh. Chất lượng hiệu quả công tác thi hành án ngày một được đảm bảo. Tỷ lệ thi hành án đều vượt so với chỉ tiêu được giao, vượt 3,8% về việc, vượt hơn 5% về tiền. Đã kịp thời họp bàn và chỉ đạo cưỡng chế thành công 22 việc, trong đó có 1 số vụ việc phức tạp kéo dài được dư luận quan tâm đảm bảo an toàn, đúng luật. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện thi hành án dân sự trong năm qua. Nhiệm vụ trong năm 2023 Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục rà soát những vụ việc phức tạp, đặc biệt là 7 vụ việc kéo dài để chỉ đạo giải quyết từng vụ việc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát, thống kê phân loại các vụ việc. Với những vụ việc phức tạp cần tham mưu cụ thể cho ban chỉ đạo  tập trung giải quyết theo quy định pháp luật, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Thu Trang

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...