Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Thứ 5, 01/12/2022 | 00:00:00
385 lượt xem

Sáng 30-11, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thời gian qua, quá trình thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong việc giải quyết những tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất, trong việc ký xác nhận pháp lý, nhân bản bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 3 xã gồm xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, xã Song An, huyện Vũ Thư và 2 huyện Vũ Thư và Đông Hưng chưa ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Dự án 513. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thái Bình phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện trên cơ sở pháp lý của Chỉ thị số 364 và các văn bản liên quan của tỉnh về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các xã thực hiện theo quy định. Giao UBND các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng thời tổ chức họp bàn thống nhất với các xã để thực hiện trên căn cứ cơ sở pháp lý, quyền lợi của người dân. Yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ sản phẩm, bảo đảm tính pháp lý.

 Cao Biền 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...