Thái Bình có 64 sản phẩm OCOP

Thứ 2, 21/11/2022 | 00:00:00
262 lượt xem

Tính đến hết tháng 10 năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình có 64 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 32 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Trong năm nay, các địa phương cũng đã đăng ký có 42 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022. 

Để nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đơn vị tư vấn Chương trình OCOP khảo sát, nghiên cứu để đổi mới, sáng tạo cách làm; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, giúp các địa phương, các tổ chức kinh tế trong đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 Mục tiêu, nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...