Nhiều điểm mới về chính sách đất đai

Thứ 5, 04/08/2022 | 00:00:00
291 lượt xem

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Trong đó, có nhiều luận điểm chỉ đạo mới về chính sách đất đai, giải quyết nhiều vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Nhất là vấn đề sử dụng, quản lý đất đai, trách nhiệm của người sử dụng đất với Nhà nước, xã hội.

Khung giá đất được quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ và là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024

Hiện nay, khung giá đất được quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ và là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024. Song, Nghị quyết 18 yêu cầu: Bỏ khung giá đất, công khai giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt.   Luật sư Vũ Đình Y, Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình: “ Nhà nước quy định là sẽ có giá sát với thị trường tôi cho rằng đây là cái nhà nước đã quản lý tài nguyên vô cùng quý giá. 2 là Đảng cũng đã đề ra bây giờ là sẽ đánh thuế người có nhiều lô đất để hạn chế việc đầu cơ đất và lợi dụng quyền hạn chiếm dụng đất ”

Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

Nghị quyết 18 cũng khẳng định: Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tiếp tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Ông Nguyễn Hồng Chương, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình:Trên cơ sở các Dự án Luật thì các ngành, các cấp, các địa phương có phương án sử dụng đất đai hiệu quả tránh trường hợp đầu cơ chuộc lợi để làm giàu từ đất ”


Nghị quyết 18 có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp; xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp; mở đường thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất, theo các nguyên tắc mang tính thị trường cao hơn. 

Dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất

Với nhiều luận điểm mới có tính đột phá quan trọng, kỳ vọng khi hiện thực hóa những nội dung của Nghị quyết số 18 sẽ khắc phục được hạn chế, bất cập trong chính sách và quản lý đất đai tồn tại nhiều năm nay. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Duy Huy
  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...