Đài PTTH Thái Bình quán triệt Nghị quyết 9, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI cho cán bộ, đảng viên

Thứ 5, 11/09/2014 | 11:04:17
1,205 lượt xem

Sáng ngày 11/9, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PTTH Thái Bình tổ chức quán triệt Nghị quyết 9 - Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

  

Các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33, ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phân tích, đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5- khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời gian tới. Quy chế bầu cử trong Đảng, nghiên cứu lấy phiếu tín nhiệm. Một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau Hội nghị này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PTTH Thái Bình yêu cầu các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan,  góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 9 ( khóa XI)  của Đảng vào cuộc sống.

Trần Nam

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...