Hưng Hà khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Thứ 7, 24/06/2023 | 00:00:00
2,380 lượt xem

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, bền vững, huyện Hưng Hà khuyến khích, hỗ trợ thành lập mới các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia liên kết tiêu thụ nông sản.

Căn cứ chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các phòng ban chức năng tăng cường sự phối hợp tham mưu giúp huyện  sớm ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ cho HTX nông nghiệp trong phạm vi quyền hạn của cấp mình. Ưu tiên hỗ trợ HTX xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Xử lý, giải thể đối với các HTX nông nghiệp ngưng hoạt động, không có khả năng củng cố.  

Thời gian qua, trên địa bàn huyện, bước đầu 1 số mô hình hoạt động hiệu quả như: HTX Hoa sen Vân Đài hay HTX Dược liệu Văn Đài, tại xã Chí Hòa. Được sự ủng hộ của chính quyền cơ sở, các thành viên của HTX đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tạo công ăn việc làm, phát huy được vốn, tư liệu sản xuất, kết nối giữa người lao động, hộ gia đình, để tạo giá trị gia tăng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương. Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...