Kiểm tra cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến hết ngày 25/8

Thứ 4, 12/08/2015 | 08:20:18
723 lượt xem

Việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở giết mổ động vật đã giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh thú y (VSTY) , an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về VSTY, ATTP của các tổ chức, cá nhân tham gia giết mổ. Qua đây làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện Đề án “quy hoạch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình” theo Quyết định số 107/QĐ- UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

Thực hiện Công văn số 1905/UBND-NNTNMT ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, trong tháng 7 năm 2015, Chi cục Thú y Thái Bình đã chủ động tham mưu để Giám đốc Sở NN& PTNT ban hành Công văn Số 593/SNNPTNT-TY ngày 10/7/2015 của về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 192/KH-CCTY ngày 20/7/2015 về việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ động vật với lực lượng thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ - CCTY ngày 20/7/2015 về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở giết mổ động vật.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch tại cơ sở, lực lượng kiểm tra nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố. Các địa phương đã phân công các phòng chức năng và cán bộ phối hợp cùng thực hiện trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, do các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nằm rải rác khắp địa bàn các xã, phường, thị trấn, lại hay vắng nhà nên đã ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, đánh giá.
Tính đến ngày 10/8/2015 tổng số cơ sở giết mổ đã được kiểm tra tại 8/8 huyện, thành phố là 969 hộ, trong đó: 861 hộ giết mổ lợn, 67 hộ giết mổ gia cầm, 41hộ giết mổ trâu bò.
Theo kế hoạch, đến hết ngày 25/8/2015, toàn bộ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh sẽ được kiểm tra, đánh giá, ghi nhận hiện trạng về vị trí, địa điểm, diện tích, quy mô, công suất giết mổ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phương tiện giết mổ; điều kiện vệ sinh nguồn nước sử dụng, hệ thống xử lý chất thải giết mổ; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; việc chấp hành các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

Việc tổng hợp, phân tích kết quả sẽ giúp các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn. Do vậy, đề nghị các địa phương và các chủ hộ giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y, đảm bảo việc triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Phạm Thành Nhương
(Chi cục Thú y Thái Bình)

 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...