Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Thứ 4, 17/11/2021 | 00:00:00
244 lượt xem

Chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc, chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khai mạc triển lãm với chủ đề "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư , Hà Nội.

Triển lãm "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hoá Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hoá; văn hoá Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hoá Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Trong đó, triển lãm đã quy tụ những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam để khắc họa những tư tưởng của Bác về văn hoá.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan – Phó Giám đốc Bảo tang Lịch sử quốc gia: 

“Triển lãm đã lựa chọn những hiện vật, hình ảnh quý,….toát lên dòng chảy văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.”


Ông Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam: 

“Triển lãm tái hiện và thay cho những cuốn sách sử khô khan, những hiện vật ở đây như kể lại câu chuyện, tái hiện lại sự kiện văn hóa nghệ thuật đồng hành cùng đất nước.”


HIện vật trưng bày tại sự kiện triển lãm

Thông qua Triển lãm, Ban tổ chức mong muốn người xem nhìn nhận tổng quát về văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy các giá trị văn hóa, phẩm chất đạo đức, trí tuệ của con người Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Triển lãm diễn ra đến 27/11 tới. 

TTXVN

  • Từ khóa
Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách
Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách

Chiều 11/1, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...