Hỗ trợ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Thứ 4, 23/11/2022 | 00:00:00
394 lượt xem

Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ mọi khó khăn, mục tiêu cuối cùng là tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh duy trì sản xuất ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh là những giải pháp mà Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vượt khó.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành bàn chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vượt khó

Thời gian qua, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chủ động lắng nghe ý kiến và kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp đã vận động doanh nghiệp hội viên hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, hỗ trợ hội viên nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế. Thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp bằng các hình thức phổ biến trên website của Hiệp hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp doanh nhân phát triển trong điều kiện mới. 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã công khai hóa các quy hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện tính năng động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. 

Nhân dịp này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ tết nguyên đán năm 2022./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...