Lấy người lao động làm trung tâm để phát triển

Thứ 4, 12/10/2022 | 00:00:00
246 lượt xem

Với quan điểm lấy người lao động là trung tâm để phát triển, những năm qua, Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái luôn quan tâm chăm lo tốt môi trường làm việc và đời sống của công nhân.

Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công ty đã sớm đầu tư đổi mới công nghệ với hệ thống máy móc tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, và quan trọng hơn là cải thiện môi trường làm việc. 

Để làm chủ trang thiết bị hiện đại, Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động. Hiện Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái tạo việc làm ổn định gần cho 400 người. Các chế độ chính sách của người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Từ khi thành lập đến nay công ty không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ.

Hà My 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...