Thúc đẩy làng nghề phát triển

Thứ 5, 02/06/2022 | 00:00:00
556 lượt xem

Những năm qua, việc duy trì và phát triển làng nghề truyền thống được nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình quan tâm thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát triển làng nghề truyền thống góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân

Trên địa bàn toàn tỉnh có 141 làng nghề với khoảng 10.500 cơ sở đang hoạt động theo ngành nghề đăng ký và hàng nghìn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác. 11 HTX thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Lãi bình quân của mỗi HTX đạt trên 560 triệu đồng mỗi năm. Nghề và làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng tích cực, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng vạn người dân lúc nông nhàn. Nhiều làng nghề đã đem lại giá trị kinh tế cao như may gia công, dệt khăn sợi, mây tre đan, thêu ren, chạm bạc. Đã có một số sản phẩm làng nghề được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 4 sao. 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 141 làng nghề giải quyết việc làm cho hàng vạn người dân lúc nông nhàn 

Thời gian tới tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo, hỗ trợ cho các làng nghề xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, tham gia giao dịch thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường, bảo vệ bản quyền, gia tăng giá trị của sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động của các làng nghề.  

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...