Thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục sản xuất

Thứ 5, 25/11/2021 | 00:00:00
235 lượt xem

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty TNHH Creative Source Việt Nam triển khai nhiều biện pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa duy trì sản xuất an toàn, vừa đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Công nhân công ty TNHH Creative Source Việt Nam tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19

Với hơn 3.800 lao động, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho gần 100% công nhân. Tỷ lệ tiêm mũi 2 đến nay đạt khoảng 68%. 

Định kỳ hàng tuần, người lao động được test nhanh Covid-19. Công ty cũng tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống dịch có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ người lao động sau khi hết ca làm việc. Bổ sung đủ trang thiết bị, dụng cụ, thuốc cho phòng y tế, tăng cường tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của người lao động. 

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam vừa duy trì sản xuất an toàn, vừa đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Nhờ đảm bảo tốt yêu cầu trong phòng dịch, công ty đã ký kết đơn hàng đến giữa năm 2022, duy trì việc làm ổn định cho công nhân với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/người/tháng.

Hà My 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...