An toàn phòng cháy để duy trì sản xuất

Thứ 2, 27.09.2021 | 00:00:00
101 lượt xem

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, chưa bao giờ Công ty TNHH may Hưng Nhân để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động và cháy, nổ. Đến nay, tất cả công nhân của Nhà máy đều rất thành thạo trong việc xử lý sự cố cháy nổ ngay giờ đầu. Đó là thành công của đơn vị, được bắt nguồn từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công ty TNHH may Hưng Nhân luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và cháy, nổ

Luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên để nhận thức, ý thức được về công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và PCCC trong nhà máy. Đây là biện pháp tốt nhất bởi chỉ khi nào tất cả mọi người đều thực hiện tốt thì mới tránh được rủi ro và chỉ cần một người không thực hiện tốt thì tai nạn, rủi ro sẽ đến bất cứ lúc nào. Từ nhà máy đến từng tổ sản xuất đều có quy định nghiêm cấm hút thuốc hoặc dùng lửa trong nhà máy dưới mọi hình thức. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn là biện pháp quan trọng nhất còn hình thức đào tạo và trang thiết bị chỉ là biện pháp phòng ngừa. 

Từ việc quán triệt về ý thức, giáo dục, huấn luyện hàng năm cộng với công tác tuyên truyền đa dạng thông qua các khẩu hiệu, thông điệp về PCCC đã tác động trực tiếp tới ý thức của người lao động trong tuân thủ quy trình sản xuất, nội quy sản xuất và đặc biệt là công tác PCCC trong nhà máy. Nhà máy cũng luôn xác định phải coi trọng lực lượng chữa cháy tại chỗ, phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa ban đầu là cơ bản nhất, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Thường xuyên kiểm tra để duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ mỗi tháng 2 lần./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...