Hưng Hà nhiều giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thứ 4, 25/10/2017 | 09:29:09
619 lượt xem

Nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu là một trong những giải pháp Chi cục thuế Hưng Hà tiếp tục triển khai trong những tháng cuối năm, nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu nộp ngân sách nhà nước năm nay ở mức cao nhất.

Theo đó, Chi cục thuế Hưng Hà chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nộp thuế. Điều tra, rà soát, công khai số hộ kinh doanh theo từng địa bàn; tham vấn hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn, nâng cao hiệu quả việc quản lý thu hộ kinh doanh. Kiểm tra, rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu. Nhất là nguồn thu vãng lai tại địa phương như: Thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ thu nợ, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình  dây dưa nợ đọng tiền thuế.

Tính đến nay, tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 230 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số sắc thuế tăng cao như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng  đất phi nông nghiệp, thu lệ phí trước bạ.

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...