Họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 22/03/2017 | 17:26:51
1,066 lượt xem

Chiều 22-3, UBND tỉnh Thái Bình họp nghe Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua . Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo một số nội dung về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Cổ phần hóa Ban Quản lý Bến xe, bến sông Thái Bình; Cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp; Tiếp tục đề xuất danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hóa theo Quyết định 22/2015 của Thủ tướng chính phủ. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả thoái vốn nhà nước theo lộ trình; Sắp xếp Doanh nghiệp nhà nước và giải thể Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên trong Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, căn cứ vào đó để đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn nhanh hơn nữa. Đồng chí cũng đề nghị về tiến độ thoái vốn cần rút ngắn số lần thoái vốn và chậm nhất đến 2019 phải hoàn thành.

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...