Thị phần xăng dầu của PETROLIMEX Thái Bình ước đạt 43%

Thứ 4, 18/01/2017 | 10:15:09
673 lượt xem

Năm qua, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Thái Bình – Petrolimex Thái Bình hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Đây là kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết sáng 18-1.

Năm qua, Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình – Petrolimex Thái Bình hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu  sản xuất kinh doanh đề ra. Đã cung ứng ra thị trường gần 72.000 m3 xăng dầu, tăng 11% so với năm trước, chiếm 43% thị phần toàn tỉnh. Tổng doanh thu bán hàng đạt hơn 716 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 168 tỷ đồng; Đảm bảo việc làm ổn định cho 155 lao động, với mức thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

Năm 2017, doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác tiếp thị, bám sát tình hình thị trường, tìm hiểu khách hàng để có chính sách bán hàng hợp lý, nhằm gia tăng sản lượng bán hàng, ổn định thị trường; hoàn thiện quản lý bán hàng theo dự án SAP, nâng cao năng lực quản lý; làm tốt công tác tổ chức cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình; nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Chăm lo tốt đời sống người lao động, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Phấn đấu tổng doanh thu bán hàng tăng 10% so với năm 2016.

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...