Ban Quản lý các KCN tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ 5, 05/01/2017 | 16:24:42
1,034 lượt xem

​Năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KCN đều đạt và vượt so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN tăng 15%, chiếm 40% giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị tổng kết hoạt động các KCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2017 do Ban quản lý các KCN tỉnh tổ chức chiều 5-1 . Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Trong năm 2016, công tác quy hoạch phát triển KCN và xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN được tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Năm 2016, có 29 dự án được cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 2.380 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,67%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 16.400 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015, giá trị xuất khẩu tăng 17% so với năm 2015. Nộp ngân sách nhà nước đạt 530 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị , Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư;  tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển;  đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tăng kim ngạch xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu ngân sách nhà nước và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động trong tỉnh.

Tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân trong các KCN tỉnh được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...