Bồi dưỡng kiến thức về thuế và kế toán doanh nghiệp

Thứ 2, 31/10/2016 | 10:09:09
1,225 lượt xem

Sáng 31-10 , Cục Thuế tỉnh Thái Bình phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn giới thiệu một số chính sách thuế mới năm 2016 và một số điểm mới cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp cho cán bộ ngành thuế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản Thông tư 130/2016/TT-BTC, hướng dẫn Nghị định số 100 ngày 01/72016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; Thông tư số 133/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng từ năm 2017. Đây là chính sách  quan trọng và thiết thực trong việc tổ chức hạch toán, kế toán, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh và tình hình phát triển của loại hình các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các luật về thuế hiện hành.

Thông qua  tập huấn, giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những nội dung mới của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó tổ chức thực hiện tốt ngay từ khi thông tư có hiệu lực.

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...