Hội thảo phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ 6, 28/10/2016 | 10:19:08
908 lượt xem

“Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” là chủ đề hội thảo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng ngày 28-10.

Các đại biểu đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình. Tình hình thu hút đầu tư và một số cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Chính sách liên kết trong nông nghiệp và một số mô hình liên kết điển hình. Thực trạng, giải pháp phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích, nhằm cung cấp thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản, trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...