Hội thảo phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ 6, 28/10/2016 | 10:19:08
1,150 lượt xem

“Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” là chủ đề hội thảo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng ngày 28-10.

Các đại biểu đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình. Tình hình thu hút đầu tư và một số cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Chính sách liên kết trong nông nghiệp và một số mô hình liên kết điển hình. Thực trạng, giải pháp phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích, nhằm cung cấp thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản, trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...