Chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Thứ 3, 05/07/2016 | 08:51:31
2,059 lượt xem

Ngày 1 - 7 - 2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Sản xuất tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái.

Chương trình hành động nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai ... và đầu tư kinh doanh. Doanh nghiệp được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm; điều kiện kinh doanh được quy định rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm loại bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật; Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, nội dung của Chương trình hành động tập trung vào các nội dung sau: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện nhóm các giải pháp về cải cách hành chính trong "Đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tạo dựng môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tinh giản các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế…để có thể rút ngắn ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 10% số lượng thủ tục hành chính so với quy định hiện hành; Khuyến khích, định hướng cho doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, hạn chế đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án đầu tư nhưng có chọn lọc theo chủ trương phát triển của tỉnh và đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững. Tiếp tục quy hoạch chi tiết một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư.

Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật.

Chương trình hành động cũng nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và phát triển doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết và định kỳ báo cáo 06 tháng/lần về triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh.

(Nguồn Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND, xem chi tiết tại đây)

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...