Hưởng ứng kế hoạch Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016

Thứ 6, 20/05/2016 | 08:50:47
731 lượt xem

Ngày 18-5, UBND tỉnh Thái Bình ra công văn số 1627/UBND-NNTNMT có kế hoạch cụ thể về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016. Sau đây là nội dung quyết định:

Thu gom rác trên bãi biển Cồn Vành.

* Công văn  số 1627/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các họat động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2016

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...