Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Thứ 5, 05/05/2016 | 16:55:10
1,004 lượt xem

Ngày 29-4, để chủ động trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Chủ động diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn

*.Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...