Khắc phục bất cập của Luật Giao dịch điện tử

Thứ 6, 15/07/2022 | 15:55:44
225 lượt xem

Nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, khắc phục những hạn chế để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số, ngày 14/7 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo Góp ý Luật giao dịch điện tử (Sửa đổi)

Sau 16 năm thực hiện, Luật giao dịch điện tử đã có những đóng góp tích cực , tạo hành lang pháp lý hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, Luật giao dịch điện tử 2005 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, phát sinh một số bất cập khó thực thi trong thực tế, đặc biệt với vấn đề đảm bảo giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, Luật khung mang tính nguyên tắc, nên trong thời gian qua, chỉ có một số lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ giao dịch điện tử như lĩnh vực thông tin và truyền thông, ngân hàng, tài chính và thương mại điện tử. Nhiều lĩnh vực khác, việc áp dụng giao dịch điện tử còn khó khăn do thiếu quy định cụ thể của Luật.

Do đó, việc xây dựng Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) là cần thiết, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế - xã hội, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...