Đông Hưng có thêm 14 sản phẩm OCOP

Thứ 6, 24/03/2023 | 00:00:00
173 lượt xem

Sau khi được hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay huyện Đông Hưng có thêm 14 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Một số sản phẩm OCOP của huyện Đông Hưng 

Trong 14 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022 của huyện Đông Hưng thì có 12 sản phẩm được hội đồng cấp tỉnh xếp hạng 4 sao. Đó là sản phẩm bánh cáy, kẹo dồi lạc, kẹo dồi vừng, kẹo gạo lứt, kẹo lạc, kẹo vừng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Đình Mạnh. Sản phẩm kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh chè lam của xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức. Và sản phẩm tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây của HTX Chế biến và Kinh doanh nông sản xã Đông La. Còn 2 sản phẩm bí đỏ Đông Xá và gạo làng Giắng được xếp hạng 3 sao. Trước đó, huyện Đông Hưng có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP là cây phát lộc, hồng xiêm nhót, bánh cáy Thiên Đức. Như vậy, đến nay Đông Hưng đã có 17 sản phẩm OCOP.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...