Thái Bình: Xây dựng 7.540 ha cánh đồng lớn

Thứ 5, 16/03/2023 | 00:00:00
195 lượt xem

Nhằm chủ động đầu ra và lợi nhuận, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Qua đó tạo thu nhập ổn định và ngày càng cao cho người dân, đáp ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường cho doanh nghiệp

Xây dựng 7.540 ha cánh đồng lớn

Trong vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có 138 xã có diện tích cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích cánh đồng lớn là trên 7.500ha. Trong đó có 183 cánh đồng lúa với diện tích trên 7.000ha, 37 cánh đồng màu với diện tích gần 500ha. Diện tích cánh đồng có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là gần 6.000ha. Các công ty liên kết tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu phải kể đến như Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty Khang Long, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH An Đình, công ty cổ phần chế biến nông sản Gia Bảo. 

Xây dựng cánh đồng lớn từng bước góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp hiệu quả

Tham gia liên kết, nông dân không còn lo tìm kiếm thị trường, yên tâm hơn sau mỗi vụ thu hoạch. Đồng thời, trong quá trình sản xuất đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, nâng cao trình độ canh tác, từng bước góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp hiệu quả

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...