Tổng đàn gia cầm tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Thứ 5, 16/03/2023 | 00:00:00
77 lượt xem

2 tháng đầu năm, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, không có dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Sản lượng thịt gia súc, gia cầm đủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng

Tổng đàn gia cầm tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu tổng hợp của ngành nông nghiệp, 2 tháng đầu năm tổng đàn lợn ước đạt 598 nghìn con, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó tổng đàn trâu bò, tổng đàn gia cầm đều có xu hướng tăng. Đặc biệt chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh với mức tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt khoảng 10,5 nghìn tấn. Sản lượng trứng đạt 64 triệu quả. Sản lượng thịt gia súc trên 14 nghìn tấn. Về tình hình dịch bệnh ở vật nuôi được kiểm soát tương đối tốt. Toàn tỉnh không xảy ra các ổ dịch bệnh nguy hiểm.

 Thời gian tới các hộ chăn nuôi cần chú ý thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, quy trình thực hành chăn nuôi tốt. Thường xuyên sử dụng hóa chất, vôi bột khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và môi trường xung quanh để phòng chống dịch bệnh

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...