Toàn tỉnh phấn đấu diện tích cây màu hè đạt trên 11000 ha trở lên

Thứ 3, 14/03/2023 | 00:00:00
106 lượt xem

Với quan điểm tận dụng mọi quỹ đất để trồng cây màu hè. Đồng thời khuyến khích mở rộng diện tích cây màu hè trên đất chuyên trồng lúa, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng đạt trên 11.000ha trở lên.

Toàn tỉnh phấn đấu diện tích cây màu hè đạt trên 11000 ha trở lên

Cơ cấu gieo trồng cây màu hè tập trung chủ yếu là ngô với trên 1.700ha, cây đậu đỗ lấy hạt trên 1.500ha , dưa bí các loại gần 2.500ha và rau màu các loại. Xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm và cung ứng 1 số sản phẩm rau màu theo hướng an toàn phục vụ thị trường nội địa qua các siêu thị và các kênh thương mại điện tử.

 Để đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện như quỹ đất, vật tư thiết yếu, máy móc, nhân lực để trồng cây màu vụ hè. Hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp làm bầu để tận dụng thời gian. Thời vụ gieo trồng cây màu hè kết thúc trong tháng 5.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...