Xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm Gạo Chợ Gốc Bình Thanh

Thứ 4, 03/11/2021 | 00:00:00
897 lượt xem

Với ấp ủ làm ra hạt gạo sạch, chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh lúa gạo Bình Thanh, huyện Kiến Xương đang thực hiện các quy trình để cho ra đời thương hiệu Gạo Chợ Gốc được tạo ra từ giống lúa TBR225.

Đơn vị cung cấp sản phẩm Gạo Chợ Gốc Bình Thanh

Xã Bình Thanh có khoảng 250 héc-ta đất nông nghiệp, chủ yếu gieo cấy giống lúa TBR225 và lúa Nhật, liên kết với Công ty TNHH An Đình và Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Khang Long. Trên địa bàn xã có chợ Gốc nổi tiếng trong vùng về giao thương tiêu thụ hàng hoá, tuy nhiên, lúa gạo ở vùng sản xuất chủ yếu cung ứng cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Do vậy, khi tham gia vào mô hình thí điểm “Nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo” của tỉnh, được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ ngành nông nghiệp và các ngành chức năng khác, hợp tác xã đang hoàn thiện mô hình tổ chức, đứng tên đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và thống nhất các tiêu chí đặc thù của sản phẩm. Đồng thời, lựa chọn mẫu logo, nhận diện kiểu dáng bao bì, tem nhãn cho sản phẩm Gạo Chợ Gốc Bình Thanh, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.

Hoài Thu


  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...