Chi cục Hải quan Thái Bình phổ biến chính sách pháp luật Hải quan mới

Thứ 6, 10/03/2023 | 00:00:00
283 lượt xem

Sáng 09/3, Chi cục Hải quan Thái Bình tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật hải quan mới liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu trực tiếp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mục đích, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức; doanh nghiệp, người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu , quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh , quá cảnh phương tiện vận tải, để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan. 

Cũng tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp được Chi cục Hải quan Thái Bình phổ biến chiến lược phát triển ngành Hải quan đến 2030; cải cách hiện đại hóa hải quan theo hướng xây dựng Hải quan thông minh, Hải quan số; định hướng chuyển đổi số hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; lưu ý một số vấn đề trong quản lý doanh nghiệp làm loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; giải đáp các vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...