Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 26/11/2021 | 00:00:00
886 lượt xem

“Đến nay, hàng hóa của tỉnh Thái Bình đã xuất khẩu đi khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ”. Đây là nội dung được báo cáo tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Thái Bình hiện có kim ngạch xuất khẩu thuộc nhóm thấp so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hai năm 2019 và 2020 đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố. Khoảng cách với nhóm các tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu vẫn còn khá xa.

 Dự thảo đề án đã đánh giá chung kết quả xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2016 – 2020, chỉ ra một số yếu tố tác động đến sự phát triển xuất khẩu. Đồng thời dự thảo đề án đã chỉ ra 5 quan điểm, trong đó sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa dựa trên cơ sở khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thái Bình, chủ động khai thác các cơ hội, lợi thế từ hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,7 tỷ USD, tương ứng với tốc độ tăng bình quân từ 10,5% giai đoạn 2021 – 2025. 

Mục tiêu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,7 tỷ USD

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND tỉnh. Đồng chí lưu ý cần chú trọng vấn đề xúc tiến thương mại liên quan đến các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tiếp cận các kênh kết nối với đối tác nước ngoài của Bộ Công thương. Xác định nhóm ngành hàng ưu tiên để có giải pháp hỗ trợ phát triển thời kỳ hậu covid-19. Đề án này cũng cần có sự gắn kết với các đề án khác như quy hoạch tỉnh, phát triển ngành công thương, phát triển ngành nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử… Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nâng cao nhận thức về xuất khẩu cho các doanh nghiệp như áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực. Ngoài ra, phải chú trọng sự phối hợp giữa ngành Công thương với các ngành, các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện đề án./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...