Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh định hướng đến năm 2030

Thứ 4, 08/06/2016 | 09:23:44
872 lượt xem

Sáng ngày 8-6, UBND tỉnh họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025; định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đại biểu nghe báo cáo về  quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình.

Theo đó, đến năm 2020, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sẽ trở thành công nghiệp phát triển quan trọng, chủ yếu sản xuất và cung cấp các linh kiện, phụ tùng cho các ngành công nghiệp trong nước; đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sẽ tham gia quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.

Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí: Đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 4.750 tỷ đồng (tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015); năm 2025 đạt khoảng 10.650 tỷ đồng (tăng gấp 2,24 lần so với năm 2020). Công nghiệp hỗ trợ ngành thiết bị điện, điện tử đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.890 tỷ đồng (tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2015); năm 2025 đạt khoảng 8.460 tỷ đồng (tăng gấp gần 4,5 lần so với năm 2020).

Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt, may đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 7.220 tỷ đồng (tăng gấp 1,32 lần so với năm 2015); năm 2025 đạt khoảng 18.650 tỷ đồng (tăng gấp 2,6 lần so với năm 2020). Công nghiệp hỗ trợ ngành sứ vệ sinh đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 435 tỷ đồng (tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015); năm 2025 đạt khoảng 1.060 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020).

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Sở Công thương và Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương - Cơ quan tư vấn. Đồng thời, đồng chí giao cho Sở Công thương tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Trong đó các ngành, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đến năm 2025 gồm: Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí; ngành thiết bị điện, điện tử; ngành dệt may và ngành sứ vệ sinh. Mục tiêu đến năm 2020, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sẽ trở thành ngành công nghiệp phát triển quan trọng, chủ yếu sản xuất và cung cấp các linh kiện, phụ tùng cho các ngành công nghiệp trong nước. Đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sẽ tham gia quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...