Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện quy định của pháp luật

Chủ nhật, 22/02/2015 | 11:23:46
931 lượt xem

Theo đánh giá của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình: Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh không chỉ sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả đóng góp cao cho ngân sách Nhà nước, mà còn thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng lao động.

Các KCN tại Thái Bình đã thu hút gần 52.000 lao động

Công tác bảo vệ môi trường được hầu hết các doanh nghiệp coi trọng. Năm 2014, Thái Bình có 140/144 dự án xây dựng thủ tục hành chính về môi trường. 3/6 khu công nghiệp đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 13.860 m3/ngày đêm đi vào hoạt động ổn định. Các trạm xử lý nước thải hoạt động thường xuyên, xử lý hết lượng nước thải của các doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện phục vụ các dự án khi mở rộng sản xuất.

Hiện nay, các KCN đã thu hút gần 52.000 lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.  Trong đó, có 80,3% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể và có tổ chức công đoàn.  

Thu Hà

 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...