Lấy ý kiến cho Dự thảo Quy chế quản lí sử dụng nguồn vốn ODA

Thứ 4, 14/01/2015 | 16:29:07
1,043 lượt xem

Chiều ngày 14-1, UBND tỉnhThái Bình tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến vào Quy chế quản lí và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tại tỉnh Thái Bình, thay thế cho Quyết định số 06 của UBND tỉnh ban hành ngày 6-7-2011. Đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự: Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Hoàng Giang và Cao Thị Hải.


 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Dự thảo Quy chế quản lí và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tại tỉnh Thái Bình gồm 6 chương, 23 điều (tăng 1 chương so với Quyết định số 06). Tên gọi, nội dung quy định của các chương được sửa đổi phù hợp theo Nghị định số 38 ngày 23- 4 -2013 của Chính phủ, Thông tư số 01 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và tình hình thực tiễn của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung, bố cục của văn bản đảm bảo tính phù hợp pháp luật, tính chặt chẽ của văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tinh phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản lí và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tại tỉnh Thái Bình để sớm ban hành và triển khai thực hiện. 

    Duy Huy

 

 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...