UBND tỉnh cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39

Thứ 3, 02/12/2014 | 16:37:32
1,914 lượt xem

Chiều ngày 02-12, UBND tỉnh nghe, cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 (đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh thuộc Dự án quản lí tài sản đường bộ Việt Nam). Đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 đi qua địa bàn 3 huyện ( Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà) có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng gồm 2 đoạn tuyến: Triều Dương - Hưng Hà ( dài 20km) và cầu Vô Hối - Diêm Điền (dài 16km).

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ: Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành việc xây dựng bộ đơn giá để thẩm định, phê duyệt vào ngày 08-12-2014 và áp dụng cho dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với huyện Đông Hưng và Thái Thụy hoàn thành công tác trích đo, trích lục bản đồ xong trước ngày 10-12- 2014. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng giá di chuyển cây, phục vụ dự án. Ban quản lí Dự án 3 phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà chuẩn bị kinh phí đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với lộ trình cụ thể, để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Trước mắt, tập trung cao độ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp.

UBND tỉnh thống nhất giao ban mỗi tháng 01 lần để báo cáo tiến độ thực hiện công việc.

Duy Huy


 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...