Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 19.300 tỷ đồng

Thứ 7, 15/11/2014 | 16:12:41
980 lượt xem

Năm 2014, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 19.300 tỷ đồng (tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013).

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 25.600 tỷ đồng ( tăng trên 13,4% so với cùng kỳ năm 2013). Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 4% so với năm 2013, thấp nhất trong nhiều năm qua. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 1.160 triệu USD ( tăng gần 17% so với năm trước). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 1.189 triệu USD. Các lĩnh vực dịch vận tải, bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tổng lượng khách du lịch 11 tháng qua ước đạt trên 607.000 lượt người, trong đó có gần 10.000 lượt khách quốc tế.

Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...