Thái Thụy, tỷ lệ dự án đầu tư vào các Cụm công nghiệp thấp

Thứ 6, 12/09/2014 | 11:34:30
1,644 lượt xem

Trong 4 năm qua, mặc dù huyện Thái Thụy đã triển khai quy hoạch được 3 Cụm công nghiệp: Thụy Tân (30ha), Mỹ Xuyên (16,5ha), Thái Thọ (70,6ha), nhưng tỷ lệ dự án đầu tư vào các Cụm công nghiệp đạt rất thấp. Toàn huyện Thái Thụy mới có 6 dự án công nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, trong đó 2, dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

 Thực tế trong 4 năm qua, huyện Thái Thụy đã có rất nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm địa điểm đầu tư nhưng đều không hứa quay trở lại. Nguyên nhân chính là chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, nhất là hệ thống giao thông. Trước mắt, huyện Thái Thụy đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu như: Đường giao thông đủ tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa ra vào Cụm công nghiệp;  hệ thống điện, nước đến chân hàng rào; hệ thống xử lý nước thải trong các Cụm công nghiệp. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp sau khi được cấp chứng nhận đầu tư.

PV

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...