Thu ngân sách nhà nước đạt 21% dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00:00
601 lượt xem

Theo số liệu của ngành Thuế, trong quý I năm 2024, tổng thu nội địa ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt gần 1.830 tỷ đồng, bằng 21% dự toán thu cả năm.

Trong đó, một số sắc thuế tăng khá so với cùng kỳ năm trước như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cả năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là vướng mắc đối với các dự án đầu tư nhằm tạo động lực cho việc tăng thu ngân sách. Cơ quan thuế chủ động phân tích kết quả, nguyên nhân tác động đến thu ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực, sắc thuế, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, để kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo thu ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...