Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Thứ 6, 23/02/2024 | 17:27:39
856 lượt xem

Nhằm nâng cao hiệu quả 12 Chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng đã chủ động triển khai các biện pháp để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn sớm tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Tính đến ngày 19/2/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 583 tỷ đồng, với gần 12.800 hộ vay vốn, tăng 2,15% so với cuối năm 2023. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Hưng tiếp tục phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã rà soát người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện vay vốn và đẩy mạnh giải ngân cho vay theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, kết hợp với nguồn vốn tăng trưởng trong năm để nâng suất đầu tư cho vay bình quân trên hộ, không để tồn đọng nguồn vốn, gây lãng phí.

CTV

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...