Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý II và những tháng cuối năm 2023

Thứ 5, 13/04/2023 | 00:00:00
1,207 lượt xem

Sáng 13/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo để nghe Cục thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước quý I và nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng còn lại năm 2023.

Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh họp nghe Cục thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước quý I và nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng còn lại năm 2023

Quý I năm 2023, tổng thu nội địa mới chỉ đạt trên 1.800 tỷ đồng, đạt 18,6 dự toán Trung ương và đạt 16,7%  dự toán của tỉnh, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu từ tiền sử dụng đất đạt trên 653 tỷ đồng, thu từ thuế, phí đạt trên 1.200 tỷ đồng. Cả 2 số thu đều thấp hơn so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính là 2 chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn đều đạt thấp đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu thuế bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì vẫn còn nguyên nhân chủ quan như công tác đôn đốc thu hồi nợ từ tiền sử dụng đất, thuế, phí nợ, tiền chậm nộp chưa kịp thời. Thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đã tập trung phân tích, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan, để trên cơ sở đó ra các nhóm giải pháp thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý II và cả năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thành viên Ban chỉ đạo và các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan công tác thu, khai thác nguồn thu và biện pháp thu nợ. Triển khai các giải pháp về cơ chế, thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Làm tốt công tác tham mưu, điều hành thu ngân sách, đảm bảo thu sát số phát sinh, giảm tối đa nợ thuế. 

Ngành thuế rà soát lại các khoản thu mới phát sinh, các Sở, ngành và địa phương có liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đôn đốc thu hồi hiệu quả các khoản nợ đọng thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đối thoại về các chính sách thuế.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...