Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý II và những tháng cuối năm 2023

Thứ 5, 13/04/2023 | 00:00:00
578 lượt xem

Sáng 13/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo để nghe Cục thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước quý I và nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng còn lại năm 2023.

Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh họp nghe Cục thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước quý I và nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng còn lại năm 2023

Ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình cả năm 2023. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước. Có các giải pháp thu cho từng lĩnh vực, khu vực, từng doanh nghiệp, địa bàn, hộ sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, 3 tháng năm 2023, tổng thu nội địa mới chỉ đạt trên 1.800 tỷ đồng, đạt 18,6 dự toán Trung ương, và đạt 16,7% dự toán của tỉnh, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu từ tiền sử dụng đất đạt trên 653 tỷ đồng, thu từ thuế, phí đạt trên 1.200 tỷ đồng. Cả 2 số thu đều thấp hơn so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính là 2 chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn đều đạt thấp đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu thuế bảo vệ môi trường. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì vẫn còn nhiều nguyên nhân chủ quan như công tác đôn đốc thu hồi nợ từ tiền sử dụng đất, thuế, phí nợ, tiền chậm nộp chưa đảm bảo. 

Thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đã đánh giá lại kết quả đạt được, tập trung phân tích, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để trên cơ sở đó ra 9 nhóm giải pháp thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý II và cả năm 2023.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...