Hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội

Thứ 4, 30/11/2022 | 00:00:00
28 lượt xem

Chiều 29-11, Nhân ngày Khuyết tật thế giới 3-12, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình tập huấn một số chính sách đối với những người thuộc diện bảo trợ xã hội trong 8 huyện, thành phố

Hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội

Thành phần là lãnh đạo các cấp Hội người Khuyết tật và cán bộ chính sách thuộc 8 huyện, thành phố. Chuyên viên Sở Lao động và xã hội tỉnh Thái Bình đã triển khai một số quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ và thông tư số 02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Các nội dung tập trung: nguyên tắc cơ bản về trợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại cộng đồng và thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng. Các nội dung được chuyển thể thành 16 câu hỏi cụ thể với từng nội dung dễ nhớ, dễ hiểu nhất.

Trao quà cho những người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong công tác hội, người khuyết tật nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình tập huấn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức trao thưởng 40 xuất quà với hình thức xã hội hóa cho những người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong công tác hội, người khuyết tật nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bùi Minh

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...