Năm 2016, Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình phấn đấu cung ứng 16 triệu m3 nước thương phẩm .

Thứ 3, 26/01/2016 | 08:55:24
1,960 lượt xem

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.

Hệ thống xử lý nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình có 10 nhà máy nước trên địa bàn các huyện, thành phố, với tổng số 72.000 hộ khách hàng. Năm 2015, doanh nghiệp cung ứng gần 15 triệu m3 nước thương phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất (tăng 8% so với năm 2014). Doanh thu đạt 112 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 7,4 tỷ đồng.

Năm 2016, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo cấp nước đủ số lượng và chất lượng phục vụ khách hàng. Mặt khác, công ty tập trung công tác chống thất thoát, thất thu, cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước, thay thế đồng hồ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng; đầu tư cải tạo nhà máy xử lý nước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  Trên cơ sở duy trì, giữ vững thị trường hiện tại và không ngừng mở rộng thị trường, tập trung cho các vùng phát triển chiến lược, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, làm tốt chiến dịch phục vụ nhu cầu nước sạch của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Năm 2016, Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình phấn đấu cung ứng ra thị trường 16 triệu m3 nước thương phẩm; doanh thu đạt 130 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát triển thêm từ  4.000 - 5.000 hộ khách hàng, nâng tổng khách hàng lên  77.000 hộ.

 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...