UBND tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (giai đoạn 2011-2015)

Thứ 5, 17/12/2015 | 09:33:08
688 lượt xem

Sáng 19-12, UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tich UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Bình được triển khai tích cực; hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được nâng lên; từng bước được lồng ghép vào việc tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau 5 năm, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra: Đến năm 2015,  16/35 các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm gần 46% ; hàng năm có gần 60 nghìn lượt phụ nữ được vay vốn phát triển sản xuất; trên 80% hộ gia đình phụ nữ nghèo được hỗ trợ vay vốn vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện chiến lược và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Hồng Hạnh

 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...