UBND tỉnh họp nghe tiến độ triển khai Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng

Thứ 4, 06/08/2014 | 16:55:52
1,188 lượt xem

Chiều ngày 6/8, UBND tỉnh họp nghe tiến độ triển khai Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012 - 2015. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Thái Bình đã phê duyệt hỗ trợ cho trên 25.800 hộ. Giai đoạn 1 năm 2013, Thái Bình hỗ trợ nhà ở cho trên 2700 hộ. Tại cuộc họp, dựa trên kết quả điều tra, rà soát số nhà ở trong diện hỗ trợ của các huyện, thành phố, Sở Xây dựng đã báo cáo số nhà hỗ trợ cho người có công giai đoạn 2, đợt 27/7/2014 là trên 2.440 hộ (trong đó xây mới 1.890 hộ, sửa chữa trên 540 hộ), tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ trên 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự chỉ đạo của các huyện, thành phố chưa thống nhất nên việc rà soát chưa đúng đối tượng ưu tiên.

Sau khi nghe các huyện, thành phố báo cáo tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm cần rà soát lại đối tượng người có công để xem xét hỗ trợ nhà ở, vẫn ưu tiên cho 7 nhóm đối tượng. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố cần gửi danh sách người có công đủ tiêu chuẩn hỗ trợ nhà ở đến Sở LĐTB&XH chậm nhất ngày 11/8. Về nguồn kinh phí hỗ trợ, chủ động huy động từ nguồn xã hội hóa và kinh phí hỗ trợ từ Trung ương; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành thẩm định đột xuất tại các địa phương; Sở Xây dựng và Sở LĐTB&XH chuẩn bị báo cáo trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Mai Liên

 


 

 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...