Vũ Thư Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Lập

Thứ 2, 17/01/2022 | 00:00:00
117 lượt xem

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Lập, huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Vũ Thư chọn làm điểm đại hội cấp xã.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Lập, huyện Vũ Thư tổ chức

Đoàn Thanh niên xã Tân Lập có 1.690 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 8 chi đoàn. Nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên trong xã đã triển khai thực hiện 9 công trình thanh niên cấp xã, nhiều phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn xã đảm nhận 8 địa chỉ xanh tình nguyện, nhận đỡ đầu 150 học sinh nghèo với tổng số tiền 120 triệu đồng. 

Ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Lập, huyện Vũ Thư 

Đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 có sự góp sức tích cực của đoàn viên thanh niên. Với khẩu hiệu “Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã bầu 13 ủy viên vào Ban chấp hành đoàn khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

CTV Tiên Dung 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...