Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Thứ 7, 12.06.2021 | 00:00:00
756 lượt xem

Sáng 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Dự tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự  hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng thường xuyên đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại điểm cầu Thái Bình

Việc học và làm theo Bác được cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tự giác thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. Chú trọng tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí khẳng định, phải làm cho cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trên trước, dưới sau, đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

Trước đó, tham luận tại hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05.

Duy Huy

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...