Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp

Thứ 6, 26/03/2021 | 00:00:00
896 lượt xem

Hôm nay- ngày 26/3 tròn 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, suốt 90 năm qua Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình không ngừng trưởng thành và có nhiều bước tiến mới để viết tiếp truyền thống cha anh. Tại Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ đã tổ chức lễ ra mắt Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Công ty Tân Đệ

Đây là sự kiện tiếp nối các hoạt động xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể vững mạnh trong chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty Tân Đệ. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Tân Đệ được thành lập với 2948 đoàn viên thanh niên đã kịp thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên trong Công ty Tân Đệ. 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Công ty Tân Đệ

Qua đó tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại Công ty Tân Đệ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên công nhân học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tham gia các phong trào của đoàn khối doanh nghiệp phát động.

Nguyên Nhung

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...